ร้านอาหารชัยนาท

ข้อมูลร้านอาหารชัยนาท


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

อำเภอเมือง

ข้าวแกงเจ้าพระยา 335/3 ถ.พหลโยธิน โทร. 0 5641 1811 (ข้าวแกง เปิดบริการ 06.00-14.30 น.)
ครัวอรวรรณ 444 ม. 3 ต.ธรรมมูล (อาหารตามสั่ง, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
ครัวท่าลาภ 236 ม.7 ต.ธรรมมูล โทร. 0 5641 4356 (อาหารไทยตามสั่ง, ปลาแม่น้ำ เปิดบริการ09.30-21.00 น.)
ปุ๊ 222 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย โทร. 0 5641 2402 (อาหารตามสั่ง, พื้นเมือง เปิดบริการ 10.00-21.00 น.)
เพ็ญนภา 64/16 ถ.ลูกเสือ 2 โทร. 0 5641 1697 (อาหารตามสั่ง)
แพริมน้ำ 17 ม. 2 (ท่าข้าวโพด) ต.บ้านกล้วย โทร. 0 5642 1471 (อาหารตามสั่ง, ปลาแม่น้ำ เปิดบริการ 10.00-22.00 น.)
แพเจ้าคุณ (ห่างจากเขื่อนเจ้าพระยา 1 กิโลเมตร) 183 ม.2 ต.บ้านกล้วย โทร. 0 5642 1339 (อาหารตามสั่ง, ปลาแม่น้ำ เปิดบริการ 10.00-22.00 น.)
แพรุ่ง 185 ม.2 (ท่าข้าวโพด) ต.บ้านกล้วย โทร. 0 5641 2779 (อาหารตามสั่ง, ปลาแม่น้ำ เปิดบริการ 09.00-22.00 น.)
เรือนไทย 350 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง
เรือนแพ (หน้าศาลากลางจังหวัด) 5 ถ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง โทร. 0 5641 1625, 0 5641 1825 (อาหารไทย, จีน ปลาแม่น้ำ เปิดบริการ 08.00-22.00 น.)
วังกุ้ง ถ.พหลโยธิน แยกเอเชีย
นำชัย คอฟฟี่ เฮาส์ ในโรงแรมนำชัย 63/22 ถ.คงธรรม ต.ในเมือง โทร. 0 5641 1724-5 (อาหารตามสั่ง เปิดบริการ 07.00-21.00 น.)
ส้มจีน (ติดแม่น้ำ) 285 ถ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง โทร. 0 5642 1238 (อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยวหมู, ปลาแม่น้ำ เปิดบริการ 09.00-20.00 น.)
สุกี้หม้อไฟเถ่าชิ่ว 21/10 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง โทร. 0 5641 1431 (อาหารตามสั่ง, สุกี้, ก๋วยเตี๋ยว เปิดบริการ 07.00-15.00 น.)
ห้องอาหารโรงแรมมนตรี 309/30 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย โทร. 0 5641 1523–4 (อาหารไทย, จีน เปิดบริการ 06.30-23.00 น.)

Source : tourismthailand.org เนื้อหาและรายละเอียดที่ให้ไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา