โรงแรมในสิงห์บุรี

รายชื่อโรงแรมในสิงห์บุรี

อำเภอเมือง
เจ้าพระยา การ์เดน 184/13 ถ.สิงห์บุรี-ลพบุรี ต.บางมัญ โทร. 0 3651 1348, 0 3651 1957 โทรสาร 0 3652 0314 จำนวน 40 ห้อง ราคา 200-600 บาท
เจ้าพระยา โฮเต็ล 954/37 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา โทร. 0 3651 1348, 0 3651 1776, 0 3651 1957 จำนวน 10 ห้อง ราคา 120-250 บาท
ซิตี้ โฮเต็ล 151/7 ถ.รอบเมือง ต.บางมัญ โทร. 0 3651 1070, 0 3651 1189, 0 3651 2254 โทรสาร 0 3651 1911 จำนวน 40 ห้อง ราคา 250-450 บาท
วี เอส ที 249/4 ถ.โพธิ์เก้าต้น ต.บางพุทรา โทร. 0 3651 1732 จำนวน 23 ห้อง ราคา 150-300 บาท
สวีทโฮม 201 ม.5 ต.ม่วงหมู่ โทร. 0 3652 3255, 0 3653 9265 โทรสาร 0 3652 3256 จำนวน 35 ห้อง ราคา 500-700 บาท
สิงห์บุรี พาเลส 982/9 ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา โทร. 0 3652 0904-5, 0 3653 0717-8 โทรสาร 0 3652 0159 จำนวน 48 ห้อง ราคา 642-3,000 บาท
สิงห์บุรี โฮเต็ล 882/18 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา โทร. 0 3651 1752, 0 3651 1653 โทรสาร 0 3652 0998 จำนวน 48 ห้อง ราคา 260-650 บาท
สันติสุข 842-6 ซ.สันติสุข ถ.วิไลจิตต์ โทร. 0 3651 1834 จำนวน 10 ห้อง ราคา 30 บาท
เอกลักษณ์ 124 ม.1 ต.บางมัญ จำนวน 12 ห้อง ราคา 200-500 บาท

อำเภอพรหมบุรี
รุ่งอรุณ รีสอร์ท 119/2 ม.3 ถ.สิงห์บุรี-อ่างทอง (สายเก่า) ต.พรหมบุรี โทร. 0 3659 9111, 0 3653 7897 จำนวน 15 ห้อง ราคา 500-1,600 บาท
โรงแรม 72 9/15 ม.7 ถ.วีรชน โทร. 0 3651 1759, 0 3651 1938 จำนวน 15 ห้อง ราคา 200-500 บาท

อำเภอค่ายบางระจัน
บ้านพักค่ายบางระจันสร้างสรรค์เยาวชน อยู่ในอุทยานค่ายบางระจัน โทร. 0 3653 5661-2, 08 9083 6528 มีบ้านพัก วีไอพี. จำนวน 10 หลัง ราคา 1,000 บาท/2 คน บ้านพักเยาวชน จำนวน 11 หลัง ราคา 150 บาท/คน
โฮมสเตย์บ้านท่าข้าม (ริมแม่น้ำน้อย) 10 ม.5 โทร. 0 3653 5478 แพ็กเกจทัวร์ ราคา 300 บาท/คน (รวมอาหารใส่บาตรเช้า) มีกิจกรรมพาไปชมของโบราณ รัชกาลที่ 5 ที่วัดท่าข้าม, ล่องเรือไปวัดพิกุลทอง ราคา 80 บาท/คน, 3,000 บาท/10 คน