แผนที่หนองคาย

การควบคุมการแสดงแผนที่ หากต้องการกวาดดู (เลื่อนแผนที่) เพียงแค่คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากแผนที่ ขยายและย่อแผนที่โดยใช้ล้อเลื่อนของเมาส์ หรือโดยการใช้สองนิ้วกวาดขึ้น และลงบนทัชแพด คุณยังสามารถใช้ปุ่ม + และ - ที่มุมขวาล่างของแผนที่ หากต้องการตั้งตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางและขยายภาพ ให้ดับเบิลคลิกที่ตำแหน่งนั้น

แก้ไขเส้นทาง จุดเริ่มต้น จุดปลายทาง และย้อนกลับ หากต้องการเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นหรือจุดปลายทาง ให้ลากเครื่องหมายระบุตำแหน่งที่ติดป้าย "A" หรือ "B" ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

กำหนดจุดผ่าน วางเมาส์ลงบนเส้นทางสีฟ้า คลิกค้างเพื่อลากเปลี่ยนเส้นทาง

สตรีทวิว ภาพถ่าย และทัวร์ชมรูปภาพ คลิกที่รูปคนสีเหลืองค้างลากมาที่ตำแหน่งใดๆ บนแผนที่ หรือค้นหาที่อยู่ ภาพต่างๆ เช่น ภาพสตรีทวิวและภาพถ่าย

การเดินทาง: ระยะทาง :


หนองคายเป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำโขงตรงข้ามกับท่าเดื่อของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเนื้อที่ประมาณ 7,332 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ทิศเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ทิศตะวันออกเป็นที่สูงและป่าโปร่ง ทิศตะวันตกเป็นภูเขาและป่า ติดต่อกันถึงเขตจังหวัดเลย ด้านทิศใต้เป็นที่สูง หนองคาย แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองคาย บึงกาฬ โพนพิสัย ท่าบ่อ สังคม เซกา โซ่พิสัย ศรีเชียงใหม่ พรเจริญ ปากคาด บึงโขงหลง ศรีวิไล บุ่งคล้า อำเภอสระใคร อำเภอรัตนวาปี อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอโพธิ์ตาก
อาณาเขต
• ทิศเหนือ ติดกับแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับลาว
• ทิศใต้ ติดกับจังหวัดอุดรธานี สกลนคร
• ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครพนม
• ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเลย
การเดินทาง
• รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย รวมระยะทาง 615 กิโลเมตร
• รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถปรับอากาศไปหนองคาย ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 โทร. 936-2852-66 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่บริการเดินรถไปจังหวัดหนองคาย เช่น 407 พัฒนา โทร.992-3475-8 ,(042) 411261 ชาญทัวร์ จำกัด โทร.618-7418,(042) 412195 บารมีทัวร์ โทร.537-8249,(042) 460345 เชิดชัยทัวร์ โทร.936-0253 ,(042) 461067
• รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 223-7010, 223-7020
• เครื่องบิน นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน สามารถไปได้โดยลงที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถเข้าจังหวัดหนองคายอีก 51 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการบินได้ที่ บมจ.การบินไทย โทร. 1566, 280-0060,628-2000
ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอท่าบ่อ 41 กิโลเมตร
อำเภอโพนพิสัย 45 กิโลเมตร
อำเภอบุ่งคล้า 45 กิโลเมตร
อำเภอศรีเชียงใหม่ 57 กิโลเมตร
อำเภอปากคาด 90 กิโลเมตร
อำเภอสังคม 95 กิโลเมตร
อำเภอโซ่พิสัย 120 กิโลเมตร
อำเภอบึงกาฬ 136 กิโลเมตร
อำเภอศรีวิไล 163 กิโลเมตร
อำเภอพรเจริญ 182 กิโลเมตร
อำเภอเซกา 224 กิโลเมตร
อำเภอบึงโขงหลง 238 กิโลเมตร
อำเภอสระใคร 27 กิโลเมตร
อำเภอรัตนวาปี 71 กิโลเมตร
อำเภอเฝ้าไร่ 71 กิโลเมตร
อำเภอโพธิ์ตาก 77 กิโลเมตร
ระยะทางจากจังหวัดหนองคายไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดอุดรธานี 51 กิโลเมตร
จังหวัดเลย 202 กิโลเมตร
จังหวัดสกลนคร 210 กิโลเมตร
จังหวัดนครพนม 303 กิโลเมตร


แผนที่เส้นทางจากจังหวัดต่างๆไปหนองคาย