ร้านอาหารแพร่

ข้อมูลร้านอาหารแพร่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

อำเภอเมือง

ครัวยมหอม (ในโรงแรมแม่ยมพาเลส) 181/6 ถ. ยันตรกิจโกศล โทร. 054-521029-35 (อาหารไทย, จีน, ยุโรป)
ฉัตรไชย 2/120 ถ. ยันตรกิจโกศล ต. ในเวียง โทร. 054-511368, 054-522413 (อาหารไทย, จีน)
ด่านเกวียน ถ. ยันตรกิจโกศล โทร. 054- 511488
นครแพร่ (ในโรงแรมนครแพร่) ถ. เจริญเมือง โทร. 054- 511122 (อาหารไทย)
นิวแพร่โภชนา ถ. ราษฎร์ดำเนิน โทร. 054- 523304 (อาหารไทย, จีน)
บ้านสวน ถ. ราษฎร์ดำเนิน
เมตตา ถ. ยันตรกิจโกศล (ตรงข้ามไปรษณีย์บ้านทุ่ง)
แม่ยม (ในโรงแรมแม่ยมพาเลส) ถ. ยันตรกิจโกศล โทร. 054- 521029-35 (ไทย, จีน, ยุโรป)
วันดีโภชนา ถ. ยันตรกิจโกศล
วู้ดเด้นท์ ทาวน์ ถ. ยันตรกิจโกศล
อำเภอสูงเม่น
บ้านฝ้าย 57/6 ถ. ยันตรกิจโกศล โทร. 054- 523114 โทรสาร 054-511449 (อาหารไทย, จีน, พื้นเมือง)
เพชรงาม ถ. แพร่-สูงเม่น
อำเภอเด่นชัย
สวนไซทอง หมู่ 10 ต. แม่จั๊วะ โทร. 054- 613458
Source : tourismthailand.org เนื้อหาและรายละเอียดที่ให้ไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา